CLUBREGLEMENT 2013-14

VETERAANTJES -LATEM Bowl inn

ALGEMEEN

Dit is een veteranenliga met zowel een klassement Handicap als Scratch .
Wordt gespeeld in St. Martens- Latem Bowl inn op Woensdagnamiddag om 16.00 uur.
Proefballen om 15.45u

SPEELWIJZE

Per speeldag worden 3 games gespeeld op amerikaanse wijze met max van 4 spelers per baan. Dit over 12 banen
Na de eerste en de tweede game wordt een prijs uitgeloot voor de aanwezige spelers volgens een blindscore.

ONGEVAL

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, hetzij tijdens het bowlingspel, hetzij tijdens de rit naar of van de bowling.

LIDGELD

Per speler wordt 10 euro lidgeld betaald bij het begin van ieder nieuw seizoen.
Per speeldag wordt 8,5 euro betaald voor 3 games.
Bij afwezigheid dient 3 euro betaald te worden de volgende speeldag.

HANDICAP: * nieuw in seizoen 2013-14

Er wordt gestart met de HDC van het vorige seizoen.
Dus dezelfde HDC waarmee geëindigd is in het seizoen 2012-13

Vanaf 9/01/2013 is het plafond HDC afgeschaft.
* De HDC wordt vanaf dit seizoen berekend op "80% op een gemiddelde van 210". dit om de negatieve HDC te vermjden.

NIEUWE SPELERS

Nieuwe spelers beginnen met hun officieel gemiddelde.
Spelers zonder officieel gemiddelde wordt de HDC berekend na de eerste 3 games.

KLASSEMENT

Er wordt gestart met 5 weken IND.SCRATCH en HANDICAP.
Er dienen 15 games gespeeld om in aanmerking te komen voor het eindclassement over de eerste 5 weken.
De volgende klassementen zoals dubbels, ploegen voor punten,classicliga d.w.z. ploegen gevormd volgens de scores, worden opgemaakt volgens de beschikbare weken in het lopende seizoen. Alle klassementen worden steeds afgewerkt met HDC en SCR.

DE PLOEGEN

Zowel "ploegen voor punten" als "dubbels" als"classicliga" tellen alle spelers van de ploeg. De afwezige speler in gelijk welke van deze disciplines krijgt zijn - gemiddelde min 10 - plus HDC.

PLOEGEN die niet voltallig zijn bij het opmaken van de ploegen:
In geval er een persoon ontbreekt bij het samenstellen van de ploegen, krijgt de onbekende 185 zonder HDC. dit is vernieuwd, daar het plafond weggevallen is en iedereen een grotere HDC heeft.

Wanneer er op een speeldag in  classicliga verschillende ploegen dezelfde scores behalen, zal een gelijk van de hoogste punten gegeven worden aan al deze ploegen.
De volgende ploeg krijgt de punten die hij normaal verdient.

TE LAAT KOMEN VAN SPELERS - TE VROEG VERLATEN VAN HET BOWLINGSPEL

Spelers die te laat komen mogen invallen zolang de derde frame van de eerste game niet is begonnen. Komt men later dan moet men wachten tot het aanvangen van de volgende game.

Spelers die voor het beëindigen van de 10e frame het spel verlaten, wordt het spel als niet gespeeld genoteerd.

EINDTORNOOI (pak de poen)

De 2 laatste weken wordt gespeeld voor geldprijzen.
De spelers worden verdeeld in 4 categorieën, opgemaakt volgens de klassering van het voorbije seizoen.
Wie niet tijdig aanwezig is of door omstandigheden een game vroeger moet verlaten krijgt 0 per game , spelers kunnen invallen tot de 3e frame.
Wie forfait geeft voor deze discipline krijgt 0
Iedereen heeft een prijs.

PRIJZEN EINDE SEIZOEN

*1 voor individueel Scr.(eerste 5 weken- er moeten 15 games gespeeld zijn)
*1 voor ind. met HDC. (eerste 5 weken - er moeten 15 games gespeeld zijn)
-2 voor de dubbels
x4 voor ploegen voor punten
x4 voor classicliga
*1 voor kampioen ind.HDC over het ganse jaar.
*1 voor kampioen ind.SCR. over het ganse jaar

* Men kan maar 1X per dicipline winnen ofwel SCR ofwel HDC
HDC heeft voorrang op SCR.

Bij gelijkheid van punten telt de ploeg met het minste verschil

In de competities individueel ,HDC en SCR, dient men voor 80% aanwezig te zijn voor in aanmerking te komen voor een prijs.

 

Onvoorzien omstandigheden worden steeds beslecht door het Bestuur.

Voor bijkomende informatie wendt u tot het Bestuur.

Home